Gdy firma i mieszkanie mają wspólną lokalizację

Od pewnego czasu czynnikiem sprzyjającym przenoszeniu jednoosobowych firm z wynajmowanych lokali do budynków lub lokali stanowiących miejsca zamieszkania przedsiębiorców była pandemia skutkująca w wielu biznesach spadkiem obrotów i zmniejszeniem rozmiarów prowadzonej dotychczas działalności, a obecnie dołączył do tego wzrost cen, w tym cen najmu. Powodem zastosowania tego zabiegu przez przedsiębiorców jest w głównej mierze chęć ograniczenia ponoszonych kosztów. Jednak z uwagi na to, że gdy firma i miejsce zamieszkania mają wspólny adres, to dochodzi do styku interesów prywatnych i firmowych, niezbędne staje się precyzyjne wyodrębnienie i rzetelne udokumentowanie kosztów funkcjonowania domowej firmy.