Rewolucyjne zmiany w Polskim Ładzie

Ministerstwo Finansów na swojej stronie www.gov.pl/web/finanse przedstawiło propozycje zmian w systemie podatkowym korygujące rozwiązania wprowadzone Polskim Ładem. Wynika z nich, że planuje:

 • obniżenie w pierwszym progu podatkowym skali podatkowej (120.000 zł) stawki podatku z 17% do 12%,
 • wprowadzenie preferencji dla przedsiębiorców korzystających z opodatkowania podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym i kartą podatkową polegającej na pomniejszaniu podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu (liniowcy – maksymalnie 8.700 zł, ryczałtowcy – 50% zapłaconych składek zdrowotnych, a kartowicze – 19% zapłaconej składki – ale oni od podatku),
 • likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej – jednak osoby, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż według nowych zasad, będą mogły rozliczyć podatek za 2022 r. z jej uwzględnieniem,
 • rezygnację z ulgi na zabytki (od 2023 r.) i tzw. abolicji podatkowej,
 • wprowadzenie nowych reguł stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy zaliczkach na pdof pobieranych przez płatników, dzięki czemu podatnicy mający kilka różnych źródeł dochodu równocześnie będą mogli upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na pdof (o kwotę wynoszącą 3.600 zł); w przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek ma wynosić 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł,
 • uchylenie podwójnego obowiązku wyliczania przez płatników zaliczek na pdof za 2022 r. – obowiązywać ma jednolity system obliczania zaliczek,
 • przywrócenie samotnym rodzicom funkcjonującej do końca 2021 r. możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem, co zastąpi wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. ulgę w wysokości 1.500 zł na każde dziecko,
 • podwyższenie limitu zarobków, jakie może osiągnąć dziecko, warunkującego zachowanie preferencji rodziców funkcjonujących w pdof (m.in. prawa do ulgi na pełnoletnie dziecko i rozliczenia w charakterze samotnego rodzica z takim dzieckiem) z 3.089 zł do 16.061,28 zł w 2022 r. (tj.12-krotność renty socjalnej),
 • wyłączenie rent rodzinnych małoletnich dzieci z doliczania ich do dochodów rodziców – z tych dochodów dziecko będzie się rozliczało w odrębnym PIT,
 • objęcie ulgą: dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ oraz pracujących seniorów zasiłków macierzyńskich przyznawanych rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie,
 • wydłużenie terminu na przekazywanie JPK_CIT i JPK_PIT – w zakresie ksiąg rachunkowych ma on zostać przesunięty na 2025 r.