Umorzenie subwencji PFR – bez podatku

MF zdecydował, że podatnicy nie zapłacą podatku od kwot umorzonych subwencji PFR. Rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku  od dochodów z umorzonych subwencji PFR zostały już podpisane. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dla przedsiębiorców którzy skorzystali ze wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód podatkowy. Na podstawie podpisanych rozporządzeń podatek PIT i CIT od tego dochodu nie będzie jednak pobierany. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Jak dodatkowo stwierdzono w komunikacie MF „wydatki pokryte środkami z subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych także w okoliczności zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji.”.