Dzień wolny za święto przypadające 15 sierpnia 2020 r.

W 2020 r. święto 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy, przypada w sobotę. W wielu przypadkach oznacza to konieczność wyznaczenia przez pracodawcę dodatkowego dnia wolnego od pracy. Wynika to z metodyki ustalania wymiaru czasu pracy, która przewiduje, że każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W konsekwencji pracownikom pełnoetatowym zatrudnionym w sztywnej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku należy wyznaczyć dodatkowy dzień wolny od pracy. Niewyznaczenie takiego dnia spowoduje, że pracownicy przepracują większą liczbę dni i godzin niż to wynika z nominalnego wymiaru czasu pracy ustalonego na podstawie art. 130 K.p. Ponadto zostanie naruszona zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego od pracy powinno przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym co święto, przy czym może on być wyznaczony zarówno przed, jak i po święcie.

Udzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę nie zawsze jest bezwzględnie konieczne. W równoważnym systemie czasu pracy pracownicy zazwyczaj mają więcej dni wolnych, rekompensują one bowiem dłuższą pracę w innych dniach. Jeżeli więc grafik takiego pracownika jest zgodny z prawidłowo obliczonym wymiarem czasu pracy, nie ma potrzeby wyznaczania dodatkowego dnia wolnego za święto.