Przesunięcie terminów obowiązkowej wymiany kas fiskalnych

Przesunięcie terminów obowiązkowej wymiany kas fiskalnych

Rozporządzenie przedłuża terminy, w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dla pierwszej grupy podatników do dnia 31 grudnia 2020 r., czyli w przypadku:

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Natomiast dla drugiej grupy podatników do dnia 30 czerwca 2021 r., tj. do świadczenia usług:

a) fryzjerskich,

b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

c) budowlanych,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Co za tym idzie, ustawodawca przedłuża dla powyższych usług również terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 145b ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o Vat :

1) na dzień 1 stycznia 2021 r. – dla podatników z pierwszej grupy;

2) na dzień 1 lipca 2021 r. – dla podatników z drugiej grupy.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 19 czerwca 2020 r.