Wymiana kas do końca czerwca 2021 r. dla kolejnych grup podatników

Do końca czerwca 2021 r. kasy online musi zakupić 6 nowych grup podatników. Nie zawsze jednak podatnicy są pewni, czy wykonywane przez nich usługi objęte są tym obowiązkiem. Świadczą o tym liczne interpretacje.

Do 30 czerwca 2021 r. kasy starego typu na kasy online muszą wymienić podatnicy świadczący usługi:

  1. fryzjerskie,
  2. kosmetyczne i kosmetologiczne,
  3. budowlane,
  4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. prawnicze,
  6. związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Przedstawiamy przegląd interpretacji na temat obowiązkowej wymiany kas na kasy online od 1 lipca br.

Wymiana kas starego typu na kasy online od 1 lipca 2021 r. – przegląd interpretacji

Rodzaj podmiotu

Czy musi wymienić kasę starego typu na kasę online

Pismo organu

Opieka medyczna

Podmiot leczniczy (spółka) wykonujący szpitalne, ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

Nie, obowiązek ten dotyczy tylko lekarzy i lekarzy dentystów (osób fizycznych)

Pisma Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 kwietnia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.123.2021.1.KP) oraz z 3 marca 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.94.2021.1.MPE)

Podatnik świadczący usługi fizjoterapeutyczne (medyczne)

Nie, gdy nie są to usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 kwietnia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.149.2021.1.PRM)

Lekarz prowadzący prywatną praktykę lekarską

Tak

Kasa online nie musi być włączona, gdy gabinet nie jest otwarty. Kasę należy włączać w czasie pracy w gabinecie, również gdy lekarz nie świadczy usługi, ale jest w gabinecie i w gotowości do jej świadczenia

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 marca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.47.2021.1.KK)

Usługi budowlane

Podmiot prowadzący działalność w zakresie świadczenia takich usług, jak opracowanie i sporządzanie projektów i dokumentacji architektonicznych oraz sprawowanie nadzoru budowlanego

Nie

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.126.2021.1.JM)

Podmiot wykonujący działalność w zakresie sprzedaży i montażu paneli podłogowych, montażu podłóg drewnianych lub drzwi wewnętrznych

Tak

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 grudnia 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.743.2020.3.ALN)

Podmiot prowadzący firmę remontowo-budowlaną

Tak

Gdy sprzedaż będzie prowadzona wyłącznie po zakończeniu wykonania usługi remontowej, kasa nie musi być włączana codziennie, tj. w dniach, w których w związku z wyjazdami/urlopami lub przebywaniem w miejscach wykonywania czynności zawodowych (remonty lokali mieszkaniowych) podatnik nie dokonuje sprzedaży

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 grudnia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.720.2020.2.MN)

Wstęp do obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Szkoła sprzedająca bilety wstępu na basen

Tak

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 listopada 2020 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.552.2020.1.MS)