KSeF obowiązkowy od 1 lipca 2024 r.

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o VAT… (Dz. U. poz. 1598) wprowadzi od 1 lipca 2024 r. obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych, generalnie dla wszystkich podatników, za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Obecnie podatnicy mają możliwość wystawiania faktur w formie papierowej, elektronicznej, a także ustrukturyzowanej za pośrednictwem KSeF. Przypomnijmy, że faktura ustrukturyzowana jest plikiem XML zawierającym informacje, które muszą być zgodne ze strukturą logiczną e-faktury (FA)1 opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP.

Do końca 2024 r. z KSeF nie będą musieli korzystać podatnicy:

  • zwolnieni z VAT,
  • korzystający z kas rejestrujących do wystawiania faktur (od 2025 r. nie będzie można wystawiać faktur za pomocą kas rejestrujących) oraz
  • wystawiający faktury uproszczone (paragony z NIP nabywcy do kwoty 450 zł).

Zatem podatnicy ci będą mieli obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 stycznia 2025 r. Przy czym podatnicy ci w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r., jeśli będą chcieli, będą mogli wystawiać faktury ustrukturyzowane, z wyłączeniem paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone.

Podkreślić należy, że ustawodawca z obowiązku wystawiania faktur ustrukturowanych wyłączył:

1) podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,

2) podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę,

3) podatnika korzystającego z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 7, 7a i 9 ustawy o VAT, dokumentujących czynności rozliczane w tych procedurach (dotyczy to OSS i IOSS)

4) podatnika wystawiającego faktury na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

5) podatnika wystawiającego faktury w przypadku odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 106s ustawy o VAT.