Do końca 2020 r. paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone nie wykazuje się odrębnie w ewidencji VAT

Od 1 kwietnia 2020 r. pierwsza grupa podatników VAT (duzi przedsiębiorcy obowiązkowo, natomiast pozostali podatnicy – dobrowolnie) miała zacząć przesyłać deklaracje VAT-7 i VAT-7K w formie nowego przekształconego pliku JPK_VAT.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) przesunięto ww. obowiązek na 1 lipca 2020 r.

Oznacza to, że pierwszy plik JPK_VAT według nowych zasad będzie zatem składany przez wszystkich podatników począwszy od rozliczenia za lipiec (lub trzeci kwartał – w przypadku rozliczeń kwartalnych) 2020 r.

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.), które początkowo miało wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. Termin ten z uwagi na sytuację kryzysową związaną z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem i utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez podatników mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz. U. poz. 576) został przesunięty na 1 lipca 2020 r.

Przypomnijmy, że w myśl przepisów zawartych w ww. rozporządzeniu z dnia 15 października 2019 r. plik JPK_VAT składać się będzie z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej.