Zus

Zus

Przypominam, że od stycznia 2019 roku obowiązują znowelizowane przepisy, zgodnie z którymi najmniejsze firmy mają prawo do rezygnacji z opłacania ryczałtowych składek ZUS i przejścia na system składek uzależnionych od wysokości przychodu. Osoby, które spełniają warunki do opłacania takich niższych składek, będą mogły w przyszłym roku skorzystać z wyższego limitu przychodów niż w roku obecnym

Osoby, które nie spełniają warunków umożliwiających opłacanie składek ZUS od przychodu, będą jednak zmuszone do dalszego opłacania standardowych składek ZUS w ryczałtowej wysokości. A składki te w przyszłym roku, niestety wzrosną jak nigdy dotąd, bo aż o 10%.

W ostatnich dniach rząd przyjął założenia do projektu budżetu na rok 2020. Z dokumentu opublikowanego przez ministerstwo finansów możemy dowiedzieć się m.in. o tym, na jakim poziomie ustalona została wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2020. To właśnie poziom tego prognozowanego wynagrodzenia decyduje o tym, jak wysokie będą składki ZUS płacone przez przedsiębiorców w kolejnym roku. Podstawa wymiaru składek kalkulowana jest bowiem jako 60% tego przewidywanego wynagrodzenia.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2020 rok zostało przyjęte na poziomie znacznie wyższym niż w roku 2019. Wzrosło ono z 4765 zł w roku 2019 do aż 5227 zł w roku 2020.

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty czyli 3136,20 zł.

Tak duży wzrost wartości bazowej oznacza również wysoki wzrost składek ZUS na rok 2020. I tak, minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020 wynosić będą odpowiednio:

Składki ZUS na 2020 rok Wzrost w stosunku do roku 2019
Składka emerytalna 612,19 zł wzrost o 54,11 zł
Składka rentowa 250,90 zł wzrost o 22,18 zł
Składka chorobowa 76,84 zł wzrost o 6,79 zł
Składka wypadkowa 52,37 zł wzrost o 4,62 zł
Składka na Fundusz Pracy 76,84 zł wzrost o 6,79 zł
Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej

1069,14 zł
wzrost o 94,49 zł