Spółki z o.o. itp. przypomnienie o wpisie do 13-07-2020 roku

Przypominamy o realizacji obowiązku do dnia 13-07-2020 rok.
Spółki z o.o. zostały zobowiązane do wpisu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów  Rzeczywistych jako informacja o rodzajach beneficjentach w Rejestrze . Zgłoszenia składa się za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego na portalu : https://www.podatki.gov.pl/crbr/
Zgłoszenie musi być opatrzone podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki, nie można niestety tego zrobić przez pełnomocnictwa.