Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2022 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r., włącznie z wypłatami z zysku, wyniosło 6.221,04 zł. Wysokość tego wynagrodzenia służy do wyliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla niektórych przedsiębiorców.

Od kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r., włącznie z wypłatami z zysku, czyli od kwoty 4.665,78 zł, powinni opłacić za siebie składkę zdrowotną (419,92 zł) za styczeń 2022 r. przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy według skali podatkowej, liniowy lub IP Box. Dopiero od składki należnej za luty 2022 r. podstawę jej wymiaru będą oni ustalali w oparciu o wysokość firmowego dochodu. Przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym począwszy od składki zdrowotnej należnej za luty 2022 r. powinien naliczać ją w wysokości 4,9% podstawy wymiaru. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej, liniowy lub IP Box nie może być jednak niższa niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2022 r. – nie niższa niż 270,90 zł.

Z kolei osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które w 2022 r. opłacają zryczałtowany podatek dochodowy, za miesiące od stycznia do grudnia 2022 r. składkę zdrowotną powinny naliczać od podstawy wymiaru w kwocie:

  • 3.732,62 zł (stanowiącej 60% wspomnianego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r., włącznie z wypłatami z zysku) – jeśli firmowe przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego nie przekroczą 60.000 zł; składka wynosi 335,94 zł,
  • 6.221,04 zł (stanowiącej 100% wspomnianego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) – jeżeli firmowe przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczą 60.000 zł, ale nie będą wyższe niż 300.000 zł; składka wynosi 559,89 zł,
  • 11.197,87 zł (stanowiącej 180% wspomnianego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) – gdy firmowe przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego będą wyższe niż 300.000 zł; składka wynosi 1.007,81 zł.

Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r., włącznie z wypłatami z zysku (tj. 6.221,04 zł), stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pozostałych osób prowadzących pozarolniczą działalność, np. wspólników spółki komandytowej czy wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. Od tej samej kwoty należy też opłacać w 2022 r. składkę zdrowotną za osoby współpracujące przy prowadzeniu pozarolniczej działalności.

Natomiast przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej opłacają za siebie składkę zdrowotną od kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi dla nich 3.010 zł, a składka – 270,90 zł.