PUE ZUS - obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Do 30 grudnia 2022 r. wszyscy płatnicy składek (osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)
powinni mieć konto na PUE ZUS. 📲

Płatnicy składek mają czas do 30 grudnia 2022 r. aby założyć takie
konto osobiście lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE
ZUS.🙂

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego założenia
konta nie warto odkładać na ostatnią chwilę. 🧑‍💻

Pełnomocnictwo składane elektronicznie można podpisać: profilem
zaufanym (PZ ePUAP), podpisem osobistym (e-dowodem) lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.😉

Chyba że w zusie zrobicie podłączenie swojej firmy pod konto swojego biura rachunkowego lub księgowej za pomocą pełnomocnictwa epua .