Polski Ład i ulga dla klasy średniej 2022 rok

Przepisy Polskiego Ładu dotyczące ulgi dla klasy średniej weszły w życie w sobotę 1 stycznia 2022 roku. 🤓
Celem nowego odliczenia ma być złagodzenie skutków zmian w rozliczaniu składki zdrowotnej. 🧐
Kto może skorzystać z powyższej ulgi ❓
Do skorzystania z ulgi dla klasy średniej mają prawo osoby, które uzyskują roczne przychody brutto w wysokości pomiędzy 68 412 zł a 133 692 zł

Ulga dla klasy średniej obejmie więc osoby zatrudnione na podstawie ściśle określonego katalogu umów. Są to umowy uregulowane w kodeksie pracy:

  • stosunek służbowy;
  • stosunek pracy;
  • stosunek pracy nakładczej;
  • spółdzielczy stosunek pracy.

A kto nie skorzysta z ulgi? Będą to:

  • podatnicy płacący PIT według stawki liniowej,
  • osoby rozliczające się ryczałtem,
  • osoby rozliczające się kartą podatkową,
  • osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (czyli umowie zleceniu i o dzieło),
  • emeryci.

Zgodnie z prawem, pracownik może wystąpić o rozliczanie ulgi dla klasy średniej co roku, a nie co miesiąc.

Ważną kwestią jest to, że wniosek trzeba składać osobno dla każdego roku podatkowego. A więc jeśli w 2023 (i kolejnych latach obowiązywania obecnych przepisów) też zdecydujemy się na rozliczanie ulgi w wymiarze rocznym, także będziemy musieli o to wnioskować do pracodawcy

Ulga dotyczy wyłącznie osób osiągających przychody w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie (5 700 – 11 140 zł miesięcznie) 💸