Odliczanie składek zdrowotnych liniowca i ryczałtowca

Pośród modyfikacji, jakie do ustawy o pdof wprowadził z początkiem 2022 r. Polski Ład, tą, którą podatnicy odczuli najmocniej, była likwidacja możliwości obniżania podatku o składkę zdrowotną. Rozwiązanie to okazało się najbardziej uciążliwe dla przedsiębiorców, którzy od 1 stycznia 2022 r. opłacają składki zdrowotne na nowych zasadach, w wyniku czego są one znacznie wyższe niż w latach poprzednich. Polski Ład 2.0 przywraca możliwość uwzględniania składki zdrowotnej w rachunku podatkowym dla przedsiębiorców, ale nie wszystkich i nie w kształcie funkcjonującym do końca 2021 r.

Nowe rozwiązanie będzie dotyczyć tzw. liniowców oraz opłacających podatek dochodowy ryczałtem. Uzasadnieniem braku takiej możliwości w odniesieniu do przedsiębiorców korzystających z opodatkowania według skali podatkowej jest podwyższony do 120.000 zł próg podatkowy, kwota wolna od podatku w wysokości 30.000 zł oraz obniżenie stawki podatku z 17% do 12%. Częściowe odliczenie składki przez opodatkowanych w innej formie ma być dla nich rekompensatą za brak możliwości korzystania z obniżonej stawki podatku obowiązującej w skali podatkowej.

W wyniku nowelizacji liniowcy zyskają możliwość odliczenia od dochodu lub zaliczenia do firmowych kosztów podatkowych zapłaconych przez nich składek na ubezpieczenie zdrowotne (własne oraz osoby współpracującej) z tytułu działalności opodatkowanej w tej formie – nie więcej jednak niż 8.700 zł w skali roku. Na mocy przepisów przejściowych liniowcy będą mogli obniżyć o składki zdrowotne zaliczki na pdof już za czerwiec lub II kwartał 2022 r., uwzględniając przy tym te zapłacone przed wejściem w życie nowelizacji, czyli przed 1 lipca br.

Prawo do rozliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych nowelizacja przewiduje także dla przedsiębiorców opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W ich przypadku będą one w rachunku podatkowym uwzględniane w formie pomniejszenia przychodów firmowych o 50% składek zapłaconych w roku podatkowym (własnych i za osobę współpracującą) z tytułu prowadzenia działalności opodatkowanej w tej formie. Z przepisów przejściowych wynika, że ryczałtowcy obniżenia tego będą dokonywali począwszy od ryczałtu należnego za czerwiec 2022 r. albo II kwartał 2022 r., uwzględniając przy jego obliczaniu również składki zdrowotne zapłacone przed 1 lipca br.

Z kolei kartowicze, dokonujący wpłaty karty podatkowej po dniu wejścia w życie Polskiego Ładu 2.0, będą mogli pomniejszyć wysokość wpłat z tytułu karty podatkowej o 19% składek zdrowotnych zapłaconych przez nich w roku podatkowym, w tym zapłaconych przed 1 lipca 2022 r.