Obowiązkowa informacja do ZUS o zawartej umowie o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie przepis zobowiązujący do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło, mimo że osoba ją wykonująca nie będzie podlegała z tego tytułu żadnym ubezpieczeniom. Informację taką trzeba będzie przekazać na specjalnym formularzu. Obowiązek zgłaszania do ZUS, moim zdaniem, dotyczy umów zawartych począwszy od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek informowania ZUS o zawartej umowie o dzieło wprowadziła nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19, która weszła w życie 31 marca 2020 r. Zmieniła ona m.in. przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dodając ust. 17 do art. 36 ustawy. (…)