Nowy obowiązek dla spółek

Spółki z o.o. zostały zobowiązane do wpisu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów  Rzeczywistych jako informacja o rodzajach beneficjentach w Rejestrze . Zgłoszenia składa się za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego na portalu : https://www.podatki.gov.pl/crbr/
Zgłoszenie musi być opatrzone podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki, nie można niestety tego zrobić przez pełnomocnictwa. Czas macie do końca kwietnia 2020 roku. Nowo powstałe spółki mają termin 7 dni tylko.