Nauka języka obcego w kosztach firmowych

Jeżeli świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim, to należy przyjąć, że wydatki poniesione przez niego na kształcenie językowe pozwolą mu zarówno osiągnąć przychody, jak też zachować źródło ich powstawania. To z kolei daje przedsiębiorcy możliwość obciążania tymi wydatkami firmowych kosztów podatkowych. Potwierdził to Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lutego 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.91.2019.2.IM. (…)