Kasy fiskalne online od 01-01-2021 roku kto musi stosować

Branże hotelarska, gastronomiczna oraz sprzedaż węgla – 1 stycznia 2021 r.

Podatnicy, którzy prowadzą stacjonarne placówki gastronomiczne i świadczą usługi związane z wyżywieniem, także sezonowo, muszą wymienić kasy fiskalne do 1 stycznia 2021 r. Data ta dotyczy także branży usług krótkotrwałego zakwaterowania, a więc hoteli i pensjonatów. Objęła również sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Kto musi wymienić kasy fiskalne do 1 lipca 2021 r.

1 lipca 2021 r. to nowy termin, w którym kasy fiskalne musi wymienić kilka dużych branż.

Obowiązek wdrożenia nowoczesnych kas online w tym czasie obejmuje przedsiębiorców świadczących usługi:

  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • fryzjerskie,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • fitness – związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.