Dzień wolny za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przypadający w sobotę w 2020 roku

 

W zakładzie pracy gdzie obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy, a dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty. W bieżącym roku drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wypada w sobotę. 

W grudniu 2020 r. jedno święto przypada w sobotę, tj. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia. Obniżenie w związku z tym świętem wymiaru czasu pracy o 8 godzin powoduje, że pracodawca stosujący system podstawowy lub zbliżony, u którego soboty są dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, musi wyznaczyć inny dzień wolny od pracy, co powinno nastąpić w tym okresie rozliczeniowym, w którym przypada to święto.