Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24 grudnia 2020 r.

Po raz kolejny dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony o 25 dni. Oznacza to że rodzice dzieci do lat 8 i pozostali uprawnieni do tego zasiłku będą mogli skorzystać z niego do 24 grudnia 2020 r.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów  z 27 listopada 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony o kolejne 25 dni tj. do 24 grudnia. Wciąż będzie przysługiwał z powodu:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię  lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna  z powodu COVID-19.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego obejmie dzieci:

  • do 8 lat,
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Na tych samych zasadach mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego rolnicy i ich domownicy.