Do 31 marca br. trzeba złożyć ZUS ZSWA

Na pracodawcy, który zatrudnia pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., przy wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, oprócz zgłoszenia tych osób do ubezpieczeń w ZUS i rozliczania za nich składek ubezpieczeniowych, spoczywa szereg innych obowiązków. Jego zadaniem jest również zgłoszenie w organie rentowym okresów pracy, w których pracownicy byli zatrudnieni w szczególnych warunkach lub wykonywali prace o szczególnym charakterze. W celu poinformowania ZUS o zatrudnieniu takich osób, pracodawca musi wypełnić i przekazać do tej instytucji specjalny formularz ZUS ZSWA za dany rok kalendarzowy.