Automatyczne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Podatnicy mogą uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w serwisie e-Urząd Skarbowy. Wydanie go nie podlega opłacie skarbowej.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach jest wystawiane na wniosek podatnika. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub przez internet. Od 7 wrześ­nia 2022 r. istnieje możliwość przekazania wniosku i uzyskania zaświadczenia przez konto w serwisie e-Urząd Skarbowy. Zaświadczenie jest w tym ostatnim przypadku wydawane automatycznie bez udziału urzędu skarbowego. Podatnik może je pobrać jako dokument elektroniczny. Zaświadczenie jest automatycznie pod­pisywane pieczęcią Szefa KAS.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) to nie jedyne zaświadczenie, jakie można uzyskać w serwisie e-Urząd Skarbowy. Już wcześniej udostępnione zostały zaświadczenia: o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w podatku PIT (ZAS-DFU) oraz o wysokości dochodu podatnika w podatku PIT (ZAS-DF). Aby złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie w e-Urzędzie Skarbowym, trzeba zalogować się do serwisu z użyciem login.gov.pl (tj. profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu) albo aplikacji mObywatel. Konieczne jest ponadto wyrażenie zgody na e-Korespondencję. Osoby korzystające z tej usługi nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej za wystawienie zaświadczenia.

Zaświadczenie wydane w e-Urzędzie Skarbowym jest dokumentem elektronicznym (plikiem), który w niezmienionej formie potwierdza podane w nim informacje. Dokumentem jest tylko doręczony podatnikowi plik elektroniczny. Wydruk zaświadczenia nie ma mocy dokumentu. Nie zostanie też dodatkowo podpisany przez pracownika urzędu skarbowego. Zaświadczenia wystawione w formie dokumentu elektronicznego powinny być jednak respektowane, jeżeli zostaną przedstawione przy załatwianiu różnego rodzaju spraw, np. w banku czy na uczelni.