30 listopad 2020 r. mija termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS dla branży turystycznej i eventowej

Płatnicy składek , którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od lipca do września 2020 r, muszą najpóźniej do 30 listopada 2020 roku złożyć wniosek o udzielenie ulgi . Zwolnienie przyznawane jest w ramach kolejnej wersji tarczy (5.0) płatnikom z branży turystycznej, hotelarskiej i eventowej.

Warunek uzyskania zwolnienia to spadek przychodu w danych miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień w stosunku do roku 2019 też w tych samych miesiącach o 75 %.

Sorry nie wiem dla kogo ta tarcza została zrobiona i po co , ze znanych mi firm żadna się nie kwalifikuje w tym limicie , tarcza zrobiona na pokaz dla społeczeństwa.